बंद
पालक मंत्री
उद्योग मंत्री आणि पालक मंत्री श्री सुभाष देसाई
जिल्हाधिकारी मुंबई शहर
जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी श्री शिवाजी जोंधळे

छायाचित्र दालन