बंद

हेल्पलाईन

  • नागरिकांचा कॉल सेंटर – 155300
  • बाल मदत लाइन – 1098
  • महिला मदत लाइन – 1091
  • क्राइम स्टापर – 1090
  • आयुक्तांचे बचाव मदत –  1070
  • एनआयसी सर्व्हिस डेस्क – 1800 111 555
  • मुख्य निवडणूक अधिकारी – 1800-22-1950
  • पीडीएस हेल्पलाइन- 1800 22 4950 & 1967
  • जिल्हा नियंत्रक कक्ष – 1077
  • महाराष्ट्र नियंत्रण कक्ष – 022 – 22027990