बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
जाहीर लिलावाची नोटीस 29/05/2023 पहा (3 MB)
महसूल सहायक संवर्गाची जिल्हा पातळीवरील अंतिम ज्येष्ठता सूची दि. 01.01.2023 26/05/2023 पहा (2 MB)
इन्कम टॅक्स त्रैमासिक व जीएसटी दरमहा भरणे बाबत सनदी लेखापाल पुरवणेबाबत 26/04/2023 पहा (240 KB)
अंतिम जेष्ठता सूचि शिपाई -2023 17/04/2023 पहा (2 MB)
लघुटंकलेखक संवर्गाची जिल्हा पातळीवरील अंतिम ज्येष्ठता सूची दि. 01.01.2023 29/03/2023 पहा (633 KB)
अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी 01.01.2023 28/03/2023 पहा (3 MB)
शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप जेष्ठता सुची 2023 23/03/2023 पहा (2 MB)
अंतिम ज्येष्ठता यादी स्कॅव्हेंजर 2023 20/02/2023 पहा (937 KB)
नाईक / नोटीस वाहक / दफ्तरबंद संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी 2023 20/02/2023 पहा (922 KB)
वाहन चालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०२3 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 20/02/2023 पहा (939 KB)