बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
अव्वल कारकून (दिव्यांग)संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी 20/01/2021 पहा (799 KB)
आस्थापनेवरील परिक्षण भूमापक व वरिष्ठ बांधणीकार अंतिम ज्येष्ठता यादी 2021 20/01/2021 पहा (814 KB)
कलम 11 अधिसूचना – सीएसएमटी-कुर्ला प्रवासी वाहतुकीसाठी (5वी आणि 6वी रांग ) 20/01/2021 पहा (5 MB)
महसूल सहाय्यक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित प्रारूप ज्येष्ठता यादी दि .01 / 01/2021 20/01/2021 पहा (4 MB)
लघुटंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप ज्येष्ठता यादी दि .01 / 01/2021 11/01/2021 पहा (717 KB)
अव्वल कारकुन संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची जिल्हास्तरीय अंतिम ज्येष्ठता यादी दि .०१/०१/२०२१ (दि .०१ / ०१ / २०२० ते 3१/१२/२०२०) नुसार 08/01/2021 पहा (3 MB)
शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप ज्येष्ठता यादी 2021 07/01/2021 पहा (3 MB)
वाहनचालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप ज्येष्ठता यादी 2021 07/01/2021 पहा (830 KB)
सफाई कामगार संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप ज्येष्ठता यादी 2021 07/01/2021 पहा (806 KB)
नाईक / नोटीस वाहक / दफ्तरबंद संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप ज्येष्ठता यादी 2021 07/01/2021 पहा (784 KB)