बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
हर घर तिरंगा 27/07/2022 पहा (189 KB)
कोकण विभागातील लघुटंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ स्थित प्रारूप ज्येष्ठता यादी 14/07/2022 पहा (1 MB)
ताडी ई-लिलाव सन 2021- 22 करिता अनुज्ञप्ती लिलाव पद्धतीने वितरीत करणे बाबत 02/06/2022 पहा (465 KB)
जाहीर लिलाव विक्री 26/05/2022 पहा (3 MB)
परिरक्षण भूमापक व वरिष्ठ बांधणीकार दि. ०१.०१.२०२२रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 13/04/2022 पहा (669 KB)
महसूल सहायक संवर्गाची जिल्हा पातळीवरील अंतिम ज्येष्ठता सूची दि. 01.01.2022 11/04/2022 पहा (1 MB)
सीआरपीसी कायदा कलम २५ (३) नुसार विशेष सहाय्यक सरकारी वकील नियुक्त करण्यासाठी फॉर्म भरणे 11/04/2022 पहा (2 MB)
नियतकालिक बदल्या सन 2022 11/04/2022 पहा (1 MB)
अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षा यादी मार्च -२०२२ 08/04/2022 पहा (8 MB)
कोकण विभागाची अव्वल कारकुण ज्येष्ठता अंतिम यादी दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजी 07/04/2022 पहा (3 MB)