बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
स्टेशनरी झेरॉक्स बाबातचे प्रसिध्दी पत्रक 24/09/2021 पहा (580 KB)
जाहीर लिलावास मुदतवाढ करणेबाबत. 17/09/2021 पहा (2 MB)
जहीर लिलाव – म./स. पॉवर कंट्रोल अँड अप्लायन्सेस (मुंबई) प्रा. लि. 26/08/2021 पहा (3 MB)
भूसंपादन: मुंबई शहर, गिरगाव विभाग येथील खेळाचे मैदान करिता आरक्षित असलेल्या भू. क्र. 8/1487 (भाग) धारण करणाऱ्या 592 चौ. मी. क्षेत्रफळाच्या भूभागाचे संपादन करण्याबाबत. 17/08/2021 पहा (448 KB)
संगणक व प्रिंटर स्टेशनरीसाठी दरपत्रक आमंत्रित करणे 13/08/2021 पहा (905 KB)
शुद्धिपत्रक (जाहीर लिलावास मुदतवाढ मिळणे बाबत) 12/08/2021 पहा (182 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई शहर परिसर येथे आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्याबाबत 23/07/2021 पहा (2 MB)
कोरीएजेंडम 23/07/2021 पहा (202 KB)
लिलाव विक्री नोटीस एम / एस पॉवर कंट्रोल अप्लीप्लिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड 15/07/2021 पहा (2 MB)
कोकण विभागीय स्विय सहाय्यक/लघुलेखक (उच्चश्रेणी)/ लघुलेखक(निम्नश्रेणी) यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी. 09/07/2021 पहा (4 MB)