बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
जाहीर लिलाव नोटीस – पावनाईदेवी भव्य प्रसन्न योजना व निकिता इंटरप्राईजेस 07/12/2019 पहा (1 MB)
संगणक, प्रिंटर आणि एलईडी टीव्ही सेटसाठी Quation आमंत्रित करीत आहे 28/11/2019 पहा (307 KB)
जाहीर लिलाव नोटीस – पावनाईदेवी भव्य प्रसन्न योजना व निकिता इंटरप्राईजेस 15/10/2019 पहा (2 MB)
कलम – १९ ची अधिसूचना 04/10/2019 पहा (2 MB)
कार्यालयीन कामकाजाकरिता संगणक व प्रिंटरसाठी लागणारी सामुग्री ई. करीता दरपत्रके मागविणेबाबत 26/09/2019 पहा (2 MB)
एमपीआयडी- 2014 चा सार्वजनिक लिलाव प्रकरण क्रमांक 16 आणि 2014 12/12/2019 पहा (2 MB)
कार्यालय आवारात असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याच्या तपशील तपासणीसाठी कोटेशनला आमंत्रित करणे 07/09/2019 पहा (226 KB)
लिलाव विक्री नोटीस-समीर इंटरनॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग अँड ट्रेडिंग पीव्हीटी लि 06/09/2019 पहा (5 MB)
परीक्षा विभागातील स्टेशनरी, संगणक साहित्य, झेरॉक्स, कपड़ा प्रदान करणे 20/08/2019 पहा (769 KB)
ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारीसाठी 19/08/2019 पहा (404 KB)