बंद

रूग्णालय

के ई एम हॉस्पिटल

आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई, महाराष्ट्र 400012

ईमेल : kemwebsite[at]kem[dot]edu
दूरध्वनी : 24107000
वेबसाइट दुवा : http://www.kem.edu

संत जॉर्ज हॉस्पिटल

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जवळ, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र 400001

ईमेल : lalit[at]stgeorgeshospital[dot]in
दूरध्वनी : 22620242
वेबसाइट दुवा : http://stgeorgeshospital.in/