बंद

महाविद्यालये / विद्यापीठे

जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स

78, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400 001

ईमेल : jjschoolofart[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 22621652
वेबसाइट दुवा : http://www.sirjjschoolofart.in
श्रेणी / प्रकार: College

झेवियर इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अॅण्ड रिसर्च

सेंट झेवियर्स कॉलेज, महापालिका मार्ग, मुंबई, महाराष्ट्र 400001

ईमेल : admin[at]ximr[dot]ac[dot]in
दूरध्वनी : 65221909
वेबसाइट दुवा : http://www.ximr.ac.in/
श्रेणी / प्रकार: College

मुंबई विद्यापीठ

एम.जी.रोड, फोर्ट, मुंबई 400 032

ईमेल : registrar[at]fort[dot]mu[dot]ac[dot]in
दूरध्वनी : 02222708700
वेबसाइट दुवा : http://mu.ac.in

सरकारी कायदा महाविद्यालय

'ए' रोड, चर्चगेट रेल्वे स्थानक समोर, चर्चगेट, मुंबई, महाराष्ट्र 400020

दूरध्वनी : 22041707
वेबसाइट दुवा : http://glcmumbai.com/

सरकारी दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय, मुंबई

पी डिमेलो रोड, सेंट जॉर्ज हॉस्पीटल, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस एरिया जवळ, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र 400001

ईमेल : deangdch_mumbai[at]yahoo[dot]com
दूरध्वनी : 22620668
वेबसाइट दुवा : http://www.gdcmumbai.org
श्रेणी / प्रकार: College

सेठ गोर्धनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज

आचार्य दोंदे मार्ग, परळ, मुंबई, महाराष्ट्र 400012

ईमेल : kemwebsite[at]kem[dot]edu
दूरध्वनी : 24107000
वेबसाइट दुवा : http://www.kem.edu
श्रेणी / प्रकार: Medical College