बंद

महसूल सप्ताह-2023 चे औचित्य साधत शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टा नुतनीकरण व या जमिनींचे वर्ग-1 या सत्ताप्रकारात रूपांतरण यांविषयी जनजागृती व आपल्या शंकाचे निरसन करण्याकरीता दिनांक 04/08/2023 रोजी आयोजित शिबिराबाबत

महसूल सप्ताह-2023 चे औचित्य साधत शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टा नुतनीकरण व या जमिनींचे वर्ग-1 या सत्ताप्रकारात रूपांतरण यांविषयी जनजागृती व आपल्या शंकाचे निरसन करण्याकरीता दिनांक 04/08/2023 रोजी आयोजित शिबिराबाबत
शीर्षक तारीख View / Download
महसूल सप्ताह-2023 चे औचित्य साधत शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्टा नुतनीकरण व या जमिनींचे वर्ग-1 या सत्ताप्रकारात रूपांतरण यांविषयी जनजागृती व आपल्या शंकाचे निरसन करण्याकरीता दिनांक 04/08/2023 रोजी आयोजित शिबिराबाबत 31/07/2023 पहा (961 KB)