बंद

सागरी किनारपट्टी विनियमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी यांत्रिक साधनाद्वारे रेती उत्खनन करावयाच्या ई – निविदेसह व ई – लिलाव प्रक्रियेच्या सूचनेची जाहीर नोटीस

सागरी किनारपट्टी विनियमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी यांत्रिक साधनाद्वारे रेती उत्खनन करावयाच्या ई – निविदेसह व ई – लिलाव प्रक्रियेच्या सूचनेची जाहीर नोटीस
शीर्षक तारीख View / Download
सागरी किनारपट्टी विनियमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी यांत्रिक साधनाद्वारे रेती उत्खनन करावयाच्या ई – निविदेसह व ई – लिलाव प्रक्रियेच्या सूचनेची जाहीर नोटीस 04/01/2019 पहा (4 MB)