बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्स रुम (व्हि.सी. रुम) करिता साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देणेबाबत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्स रुम (व्हि.सी. रुम) करिता साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देणेबाबत.
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्स रुम (व्हि.सी. रुम) करिता साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देणेबाबत. 16/03/2022 पहा (2 MB)