बंद

सूचना

Filter Document category wise

फिल्टर

सूचना
शीर्षक तारीख View / Download
महासंस्कृती महोत्सव-2024 आयोजनांमध्ये स्थानिक लोकांचा/ संस्थांचा सहभाग घेणेबाबत 01/02/2024 पहा (584 KB)
जाहीर लिलाव नोटीस 21/12/2023 पहा (3 MB)
सायन महसूल विभागातील भूकर क्रमांक 313 /6 या मिळकत पत्रिकेचे पुनर्गठन करणेबाबत 12/12/2023 पहा (715 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर करिता विधी अधिकारी (कंत्राटी) पदाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत तसेच मुलाखती बाबत 11/12/2023 पहा (355 KB)
जाहीर लिलाव नोटीस – (जमीन) मे. रुपजी कन्स्ट्रक्शन 20/10/2023 पहा (3 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 27/09/2023 पहा (158 KB)
माटुंगा विभागातील भूकर क्र. 268/10 या मिळकतीच्या मिळकत पत्रिकेचे पुर्नगठन करणेबाबत 26/09/2023 पहा (1 MB)
187 कुलाबा विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदान केंद्राची प्रारूप यादी 25/09/2023 पहा (168 KB)
186 मुंबादेवी विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदान केंद्राची प्रारूप यादी 25/09/2023 पहा (237 KB)
185 मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदान केंद्राची प्रारूप यादी 25/09/2023 पहा (572 KB)