बंद

सूचना

Filter Document category wise

फिल्टर

सूचना
शीर्षक तारीख View / Download
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्त” राज्यात मेरी माटी मेरा देश अर्थात, माझी माती माझा देश उपक्रम साजरा करण्याबाबत… 10/08/2023 पहा (333 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र यादी 05/07/2023 पहा (184 KB)
जाहीर लिलावाची नोटीस 09/06/2023 पहा (3 MB)
कार्यालय कामकाजाकरता संगणक व प्रिंटर साठी लागणारे आवश्यक सामग्री वार्षिक दर करार करणेबाबत 08/06/2023 पहा (7 MB)
जाहीर लिलावाची नोटीस 29/05/2023 पहा (3 MB)
मलबार हिल महसूल विभागातील भु. क्र.505 या मिळकतीचे अभिलेखात पुनर्गठण करणेबाबत 15/05/2023 पहा (592 KB)
कार्यालयीन लेखनसामुग्री दरपत्रके मागविणेबाबत 11/05/2023 पहा (2 MB)
मिळकत पत्रिकेवर नाव दाखल करणे 13/10/2022 पहा (1 MB)
जाहीर लिलाव 12/10/2022 पहा (4 MB)
मिळकत पत्रिकेवर नाव दाखल करणे 29/09/2022 पहा (1 MB)