बंद

सूचना

Filter Document category wise

फिल्टर

सूचना
शीर्षक तारीख View / Download
जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ व राज्यपत्र जन्ममृत्यु नोंदणी सुधारणा कायदा ,२०२३ मधील कलम 11 (2) व अन्वये आदेश 12/06/2024 पहा (1 MB)
जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ व राज्यपत्र जन्ममृत्यु नोंदणी सुधारणा कायदा ,२०२३ मधील कलम 11 (2) व अन्वये आदेश 12/06/2024 पहा (2 MB)
जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ व राज्यपत्र जन्ममृत्यु नोंदणी सुधारणा कायदा ,२०२३ मधील कलम 11 (2) व अन्वये आदेश 12/06/2024 पहा (2 MB)
जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ व राज्यपत्र जन्ममृत्यु नोंदणी सुधारणा कायदा ,२०२३ मधील कलम 11 (2) व अन्वये आदेश 12/06/2024 पहा (2 MB)
जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ व राज्यपत्र जन्ममृत्यु नोंदणी सुधारणा कायदा ,२०२३ मधील कलम 11 (2) व अन्वये आदेश 12/06/2024 पहा (2 MB)
मुंबई येथे सन १९९२-९३ जातीय दंगल/बॉम्बस्फोटामधील आपदग्रस्तांना आवाहन 10/06/2024 पहा (6 MB)
माहीम महसूल विभागातील नगर रचना क्रमांक- 2 मधील अंतिम भूखंड क्रमांक -3 या मिळकत पत्रिकेचे पुनर्नठन. 13/02/2024 पहा (1,021 KB)
मुंबई में सन 1992-93 के दंगो – बॉम्बस्फोटो के परिजनो से अपील 08/02/2024 पहा (3 MB)
मुंबई येथे सन १९९२-९३ जातीय दंगल / बॉम्बस्फोटामधील आपदग्रस्तांना आवाहन. 08/02/2024 पहा (3 MB)
मलबार महसूल विभागातील भुकर क्रमांक 2/345 या मिळकतीचे पुनर्गठन करणे बाबत 05/02/2024 पहा (769 KB)