बंद

सूचना

Filter Document category wise

फिल्टर

सूचना
शीर्षक तारीख View / Download
माहीम महसूल विभागातील नगर रचना क्रमांक- 2 मधील अंतिम भूखंड क्रमांक -3 या मिळकत पत्रिकेचे पुनर्नठन. 13/02/2024 पहा (1,021 KB)
मुंबई में सन 1992-93 के दंगो – बॉम्बस्फोटो के परिजनो से अपील 08/02/2024 पहा (3 MB)
मुंबई येथे सन १९९२-९३ जातीय दंगल / बॉम्बस्फोटामधील आपदग्रस्तांना आवाहन. 08/02/2024 पहा (3 MB)
मलबार महसूल विभागातील भुकर क्रमांक 2/345 या मिळकतीचे पुनर्गठन करणे बाबत 05/02/2024 पहा (769 KB)
महासंस्कृती महोत्सव-2024 आयोजनांमध्ये स्थानिक लोकांचा/ संस्थांचा सहभाग घेणेबाबत 01/02/2024 पहा (584 KB)
जाहीर लिलाव नोटीस 21/12/2023 पहा (3 MB)
सायन महसूल विभागातील भूकर क्रमांक 313 /6 या मिळकत पत्रिकेचे पुनर्गठन करणेबाबत 12/12/2023 पहा (715 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर करिता विधी अधिकारी (कंत्राटी) पदाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करणे बाबत तसेच मुलाखती बाबत 11/12/2023 पहा (355 KB)
जाहीर लिलाव नोटीस – (जमीन) मे. रुपजी कन्स्ट्रक्शन 20/10/2023 पहा (3 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 27/09/2023 पहा (158 KB)