बंद

कार्यालयीन आदेश

Filter Document category wise

फिल्टर

कार्यालयीन आदेश
शीर्षक तारीख View / Download
ध्वनिक्षेपक व ध्वनीवर्धक यांच्या वापराबाबत सूट देणेबाबत 20/10/2023 पहा (888 KB)
ध्वनी क्षेपक व ध्वनिवर्धक वापराबाबत सुट देणे.(आदेश- दिनांक 29 सप्टेंबर,2023) – ईद – ए – मिलाद 27/09/2023 पहा (1 MB)
मंडप/पेंडॉल तपासणी पथका आदेश-2022 26/07/2022 पहा (2 MB)
मुंबई शहर जिल्ह्यामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973, चे कलम 25(3) अन्वये विशेष सहाय्य सहकारी अभियोक्ता पदाकरिता पॅनलवर तात्पुरत्या स्वरूपात निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी. 12/07/2022 पहा (185 KB)
फोर्ट 1450, 11450 08/06/2022 पहा (1 MB)
वरळी डेअरी जमीन अनुदान 08/06/2022 पहा (1 MB)
वरळी 1001 आणि 1002 सोसायटी मेट्रो 08/06/2022 पहा (2 MB)
वरळी ७७३ आणि ७७४ आरटीओ जमीन अनुदान 08/06/2022 पहा (2 MB)
सॉल्ट प्लॅन सीएस क्रमांक 6 08/06/2022 पहा (874 KB)
सॉल्ट प्लॅन सीएस क्रमांक 6 08/06/2022 पहा (620 KB)