बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्स रुम (व्हि.सी. रुम) करिता साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देणेबाबत 16/03/2022 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर येथे व्हिडीओ कॉन्फरन्स रुम (व्हि.सी. रुम) करिता साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देणेबाबत. 16/03/2022 पहा (2 MB)
CS NO 1/678 साठी कलम 21 (1)(4) मध्ये भूसंपादन कायदा 2013 15/03/2022 पहा (487 KB)
लघुटंकलेखक संवर्गाची 01.01.2022 रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी 11/03/2022 पहा (204 KB)
A Playbook-Preparing for home based Management of SRS-CoV-2 10/03/2022 पहा (4 MB)
नाईक / नोटीस वाहक / दफ्तरबंद संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी 2022 03/03/2022 पहा (801 KB)
अंतिम ज्येष्ठता यादी स्कॅव्हेंजर 2022 03/03/2022 पहा (681 KB)
वाहन चालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 03/03/2022 पहा (812 KB)
प्रेस नोट 25/02/2022 पहा (186 KB)
कोकण विभागीय स्तरावरील अव्वल कारकून संवर्गाची 01.01.2019 रोजीची प्रारुप जेष्ठता यादी 01/02/2022 पहा (2 MB)