बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
अनुकंपा सामायिक प्रतीक्षा यादी मार्च -२०२२ 08/04/2022 पहा (8 MB)
कोकण विभागाची अव्वल कारकुण ज्येष्ठता अंतिम यादी दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजी 07/04/2022 पहा (3 MB)
ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक यांच्या वापराकरता सूट देणेबाबत 05/04/2022 पहा (1 MB)
महसूल सहायक संवर्गाची जिल्हा पातळीवरील अंतिम ज्येष्ठता सूची दि. 01.01.2022 04/04/2022 पहा (1 MB)
लघुटंकलेखक संवर्गाची जिल्हा पातळीवरील अंतिम ज्येष्ठता सूची दि. 01.01.2022 04/04/2022 पहा (173 KB)
सॅनिटायझर, मास्क, फेसशील्ड , हॅन्डग्लोज पुरवणे करिता दर करार करण्यासाठी प्रसिद्धीपत्रक 28/03/2022 पहा (470 KB)
Quotation for Sanitizer, Mask, Hand Gloves,& Face shield. 28/03/2022 पहा (470 KB)
शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी 2022 25/03/2022 पहा (2 MB)
लिलाव विक्रीची सूचना आवरसेकर रियल्टी प्रायव्हेट लिमिटेड 22/03/2022 पहा (2 MB)
कोंकण विभागातील स्वीय सहायक/ लघुलेखक उच्चश्रेणी / लघुलेखी निम्नश्रेणी (गट ब -अराजपित्रत) यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 16/03/2022 पहा (3 MB)