बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई शहर करिता जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी ( कंत्राटी) पदभरती जाहिरात 07/12/2023 पहा (860 KB)
नवीन बायोमेट्रिक मशीन खरेदी दरपत्रके रद्द करणेबाबत 05/12/2023 पहा (145 KB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम – 2015 21/11/2023 पहा (6 MB)
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत अधिसूचित सेवा 20/11/2023 पहा (946 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई शहर करीता विधी अधिकारी (कंत्राटी) पदभरती जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत 07/11/2023 पहा (2 MB)
परीक्षेच्या आयोजनाकरिता स्टेशनरी, संगणक सामग्री झेरॉक्स व कापड पुरविण्याबाबत 01/11/2023 पहा (721 KB)
ध्वनिक्षेपक व ध्वनीवर्धक यांच्या वापराबाबत सूट देणेबाबत 20/10/2023 पहा (888 KB)
जाहीर लिलाव नोटीस – (जमीन) मे. रुपजी कन्स्ट्रक्शन 20/10/2023 पहा (3 MB)
ताडी ई- लिलाव 11/10/2023 पहा (2 MB)
संघ लोकसेवा आयोगा तर्फे आयोजित परीक्षेच्या अनावश्यक प्रश्नपत्रिका फाडण्यात येऊन त्याची विल्हेवाट लावणे करता निविदा मागण्याबाबत 04/10/2023 पहा (150 KB)