बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
जाहीर नोटीस- भूसंपादन 23/10/2018 पहा (467 KB)
मंडल अधिकारी सवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी दि. ०१-०१-२०१७ 20/10/2018 पहा (1 MB)
सागरी किनारपट्टी विनियमन क्षेत्रातून नौकानयन मार्ग सुकर करण्यासाठी यांत्रिक साधनाद्वारे रेती उत्खनन करावयचा ई – निविदा व ई -लिलाव 19/11/2018 पहा (2 MB)
अव्वल कारकून संवर्गाची दि. ०१-०१-२०१७ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी 11/10/2018 पहा (4 MB)
शासकीय मिळकतीचा भाडेपट्टा नूतनीकरण करीता ‘जाहीर ‘अवाहन’ 08/10/2018 पहा (6 MB)
प्रपत्र- ‘अ’ व विवरणपत्र 08/10/2018 पहा (301 KB)
जाहीर लिलावाची नोटीस – मे. करोना लि. 28/09/2018 पहा (1 MB)
कार्यालयीन सामुग्री दरपत्रक मागविनेबाबत 11/09/2018 पहा (1 MB)
गणेशोत्सव, नवरात्री उत्सव, मोहरम इ. मंडप तपासणी अधिकारी 11/09/2018 पहा (725 KB)
कार्यालयीन कामकाजाकरिता संगणक/प्रिंटर सामुग्री इ. करीता दरपत्रके मागविनेबाबत 27/08/2018 पहा (924 KB)