बंद

जिल्हा नियोजन

  मा.खासदार विकास कार्यक्रम

  अ. नं अधिकाऱ्यांचे नाव 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
  1 श्री अरविंद सावंत  क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
  2 श्री राहुल शेवाळे  क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
  3 श्री पियुष गोयल  क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
  5 श्री अनिल देसाई क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
  6 श्री डी पी त्रिपाठी  क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
  4 श्री अशोक गांगुली  क्लिक क्लिक
  4 श्री पी चिदंबरम क्लिक क्लिक

  मा.  विधान परिषदेचे सदस्य विकास कार्यक्रम

  अ. नं अधिकाऱ्यांचे नाव 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
  1 श्री दिवाकर रावते  क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
  2 श्रीमती नीलम गोऱ्हे क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
  3 श्री प्रकाश बिनसाळे क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
  4 श्री हरिभाऊ राठोड क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
  5 श्री अनंत ठाकूर क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
  6 श्री किरण पावसकर क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
  7 श्री राहुल नार्वेकर  क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

  मा.  आमदार विकास कार्यक्रम

  अ. नं मतदारसंघ 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
  1 187- कोलाबा जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
  2 186 – मुंबादेवी जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
  3 185 – मलबार हिल जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
  4 184 – भायखळा जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
  5 183 – शिवडी जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
  6 182 – वरळी जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
  7 181 – माहीम जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
  8 180 – वडाळा जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
  9 179 – सायन – कोळीवाडा जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
  10 178 – धारावी जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक

  शहरी नूतनीकरण मेगा मिशन
  SR NO 20219-20 2020-21 2021-22
  1 Urban renewal mega mission 2019-20 all_co-compressed lUrban renewal mega mission 2020-21 all Urban renewal mega mission 2021-22 cont

  रिटेनिंग वॉल
  SR NO 20219-20 2020-21 2021-22
  1 Retaining wall 2019-20 all Retaining wall 2020-21 all Retaining wall 2021-22 cont