बंद

जिल्हा नियोजन

मा.खासदार विकास कार्यक्रम

 

अ. नं अधिकाऱ्यांचे नाव 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
1 श्री अरविंद सावंत  क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
2 श्री राहुल शेवाळे  क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
3 श्री पियुष गोयल  क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
5 श्री अनिल देसाई क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
6 श्री डी पी त्रिपाठी  क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
4 श्री अशोक गांगुली  क्लिक क्लिक
4 श्री पी चिदंबरम क्लिक क्लिक

मा.  विधान परिषदेचे सदस्य विकास कार्यक्रम

 

अ. नं अधिकाऱ्यांचे नाव 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
1 श्री दिवाकर रावते  क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
2 श्रीमती नीलम गोऱ्हे क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
3 श्री प्रकाश बिनसाळे क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
4 श्री हरिभाऊ राठोड क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
5 श्री अनंत ठाकूर क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
6 श्री किरण पावसकर क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक
7 श्री राहुल नार्वेकर  क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक

मा.  आमदार विकास कार्यक्रम

 

अ. नं मतदारसंघ 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
1 187- कोलाबा जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
2 186 – मुंबादेवी जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
3 185 – मलबार हिल जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
4 184 – भायखळा जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
5 183 – शिवडी जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
6 182 – वरळी जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
7 181 – माहीम जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
8 180 – वडाळा जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
9 179 – सायन – कोळीवाडा जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक
10 178 – धारावी जुने        नविन क्लिक क्लिक क्लिक