बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
कलम १९ अधिसूचना 17/01/2022 पहा (4 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्रांची यादी 17/01/2022 पहा (551 KB)
महसूल सहाय्यक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप ज्येष्ठता यादी दि ०१/०१/२२ 13/01/2022 पहा (2 MB)
नाईक / नोटीस वाहक / दफ्तरबंद संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप ज्येष्ठता यादी 2022 05/01/2022 पहा (729 KB)
सफाई कामगार संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप ज्येष्ठता यादी 2022 05/01/2022 पहा (780 KB)
वाहनचालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप ज्येष्ठता यादी 2022 05/01/2022 पहा (798 KB)
शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप ज्येष्ठता यादी 2022 05/01/2022 पहा (2 MB)
कार्यालयीन कामकाजाकरीता संगणक व प्रिंटर सामुग्री इत्यादी करीता दरपत्रक मागविणे बाबत 21/12/2021 पहा (2 MB)
गिरगाव “खेळाचे मैदान” CS क्रमांक 8/A/1487 08/12/2021 पहा (632 KB)
लीज नूतनीकरण 08/11/2021 पहा (3 MB)