बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
अंतिम ज्येष्ठता यादी स्कॅव्हेंजर 2023 20/02/2023 पहा (937 KB)
नाईक / नोटीस वाहक / दफ्तरबंद संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी 2023 20/02/2023 पहा (922 KB)
वाहन चालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०२3 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत 20/02/2023 पहा (939 KB)
कलम १९ (1) अधिसूचना 13/02/2023 पहा (290 KB)
ध्वनी परवानगी 2023 13/02/2023 पहा (1 MB)
महसूल सहायक प्रारूप ज्येष्ठता सूची 2023 09/02/2023 पहा (2 MB)
लघुटंकलेखक संवर्गाची दि.01.01.2023 रोजीची प्रारूप ज्येष्ठता सूची 09/02/2023 पहा (310 KB)
अंतिम ज्येष्ठता यादी २०२3 परिरक्षण भूमापक- व बांधणीकर 06/02/2023 पहा (722 KB)
बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ (वाहनचालक) पुरविणेबाबत. 02/02/2023 पहा (305 KB)
कोकण विभागातील अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप ज्येष्ठता यादी दि. 01-01-2020 17/01/2023 पहा (3 MB)