बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय

पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारीcollector[dot]mumbaicity[at]maharashtra[dot]gov[dot]inजिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001022-22662440
अपर जिल्हाधिकारीaddcollmumbaicity[at]gmail[dot]comपहिला मजला, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001022-22610013
निवासी उप जिल्हाधिकारीrdcmumbaicity[at]gmail[dot]comपहिला मजला, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001022-22670656
अधीक्षक, शहर सर्वेक्षण आणि जमीन नोंद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहरcts[dot]rev[dot]mumbaicity[at]gmail[dot]comपहिला मजला, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001022-22662234
उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई शहरdycoll[dot]gen[dot]mumbaicity[at]gmail[dot]com2 रा मजला, सामान्य शाखा, डी. डी. इमारतचे कार्यालय, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001022-22664238
उपजिल्हाधिकारी (अति./ निष्का.) धारावी, मुंबई शहरdyencdharavi01[at]gmail[dot]comतळमजला, (अति./ निष्का.) धारावी विभाग, जिल्हाधिकारी मुंबई शहराचे कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001022-22624740
उपजिल्हाधिकारी (अति./ निष्का.) कुलाबा, मुंबई शहरdycollcolaba[at]yahoo[dot]inचौथा मजला, उपजिल्हाधिकारी, (को.लि.) कुलाबा शाखा, डी डी. जिल्हाधिकारी मुंबई शहराचे कार्यालय, जुने कस्टॅम हाऊस, फोर्ट, मुंबई - 400 001022-22664788
उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, मुंबई शहरdycollectorlandacqmum[at]gmail[dot]com1 ला मजला, जमीन अधिग्रहण शाखा, डी. डी जिल्हाधिकारी मुंबई शहराचे कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001022-22641411
उपजिल्हाधिकारी, मनोरंजन कर, मुंबई शहरentmumbaicity[at]yahoo[dot]inतिसरा मजला, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001022-22660385
उपजिल्हाधिकारी, निवडणूक, मुंबई शहरelectionmumbaicity[at]gmail[dot]comतिसरा मजला, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001022-22613264

निवडणूक शाखा

पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
निवडणूक अधिकारीdharavi178[at]gmail[dot]comधारावी ट्रान्झिट कॅम्प, धारावी रोड, धारावी, मुंबई 400 017022-24079901
निवडणूक अधिकारीsionkoliwada179[at]gmail[dot]comन्यू सायन म्युनिसिपल स्कुल, प्लॉट नं. 160/161 स्कीम 6, रोड 24, सायन पूर्वेतील, मुंबई 400 022022-24034158
निवडणूक अधिकारीwadala180[at]gmail[dot]comमहानगरपालिका नवीन इमारत, सी.एस. क्रमांक 355 बी, भगवान वाल्मिकी चौक, हनुमान मंदिर जवळ, विद्यालंकार मार्ग, अँटॉप हिल, मुंबई 400 037
निवडणूक अधिकारीmahim181[at]gmail[dot]comसिटी ऑफ लॉस एंजेल्स म्युनिसिपल स्कुल, मनमाला टॅंक रोड, माहीम मुंबई 400 016022-24366496
निवडणूक अधिकारी, 182 - वरळी विधानसभा मतदारसंघ, मुंबई शहरworli182[at]gmail[dot]comइंजिनीअरिंग हब, डॉ. ई मोसेस रोड, वरळी, मुंबई 400 018022-24955211
निवडणूक अधिकारी, 183-शिवाडी विधानसभा मतदारसंघ, मुंबई शहरshivdi183[at]gmail[dot]comएन.एम. जोशी मार्ग, मनपा प्राथमिक मराठी शाळा, पहिला मजला हॉल, एनएम जोशी मार्ग, करी रोड, मुंबई 400 013022-23050647
निवडणूक अधिकारी, 184-भायखला विधानसभा मतदारसंघ, मुंबई शहरbyculla184[at]gmail[dot]comसेठ मोतीश लेन, म्युनिसिपल स्कूल, ब्राह्मण वाडी, माझगाव टेलिफोन एक्सचेंज मार्ग मागे, मुंबई 400 010.022-23002203
निवडणूक अधिकारी, 185-मालाबार हिल विधानसभा मतदारसंघ, मुंबई शहरmalbarhill185[at]gmail[dot]comभीमाबाई राणे नगरपालिका शाळा, राजाराम राम मोहन रॉय मार्ग, सेंट्रल प्लाझा सिनेमा जवळ, मुंबई 400 004022-23679153
निवडणूक अधिकारी, 186-मुंबदेवी विधानसभा मतदारसंघ, मुंबई शहरmumbadevi186[at]gmail[dot]comजिल्डर लेन महानगरपालिका शाळा, तळमजला, गिल्डर लेन, मुंबई सेंट्रल स्टेशन समोर, मुंबई 400 008.022-23012124
निवडणूक अधिकारी, 187-कुलाबा विधानसभा मतदारसंघ, मुंबई शहरcolaba187[at]gmail[dot]comएलफिन्स्टन टेक्निकल स्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालय, पहिला मजला, महापालिका मार्ग, मेट्रो सिनेमा समोर, मुंबई 400 001.022-22618367

इतर महत्वाचे अधिकारी

पदनाम ईमेल पत्ता दूरध्वनी
जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारीmahbom[at]nic[dot]inएनआयसी, पहिला मजला, जिल्हाधिकारी मुंबई शहराचे कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई -400 001022-22679916
जिल्हा नियोजन अधिकारी, मुंबई शहरdpomumbaicity[at]gmail[dot]comतिसरा मजला, जिल्हाधिकारी मुंबई शहर कार्यालय, जुने कस्टम हाउस, फोर्ट, मुंबई - 400 001022-22660167