बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय

मुंबई (1995 पर्यंत अधिकृत नाव बॉम्बे म्हणूनही ओळखले जाते) ही भारतातल्या महाराष्ट्र राज्याची राजधानी असून भारतातील सर्वांत जास्त लोकसंख्या असलेले शहर आहे. मुंबईची लोकसंख्या सुमारे ३ कोटी २९ लाख आहे. हे शहर महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनाऱ्यावर वसले आहे. मुंबई हे भारतातील व दक्षिण, पश्चिम आणि मध्य आशियातील सर्वांत जास्त वार्षिक सकल उत्पन्न असलेले शहर आहे.

अ.क्र. पद अधिका-याचे नाव
1 जिल्हाधिकारी श्री. राजीव निवतकर, भा.प्र.से.
2 अपर जिल्हाधिकारी श्री.अरुण अभंग
3 निवासी उप जिल्हाधिकारी श्री. बाळासाहेब वाकचौरे
4 अधीक्षक, शहर सर्वेक्षण आणि जमीन नोंद श्री. महेश इंगळे
5 जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आय.सी. श्रीमती कविता पाटील
6 उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन श्री. बाळासाहेब वाकचौरे
7 उपजिल्हाधिकारी (एन्सी / रॅम) धारावी श्री.भागवत गावंडे
उपजिल्हाधिकारी (इको. / रं.) कुलाबा श्रीमती स्वाती कारले
9 उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन श्रीमती सुषमा सातपुते
10 उपजिल्हाधिकारी, मनोरंजन कर श्री.रवींद्र राजपूत
11 उपजिल्हाधिकारी, निवडणूक श्रीमती सुषमा सातपुते
12 जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. शशिकांत बोरकर
13 उपजिल्हाधिकारी तथा समक्ष प्राधिकारी (एन.एस.ई.एल.) मुंबई शहर श्री.के.सूर्यकृष्णमूर्ति