बंद

एसटीडी आणि पिन कोड

मुंबई शहर:

एसटीडी कोड : 022

पिन कोड पोस्ट ऑफिस
400001 मुंबई जी. पी. ओ.
400002 कालबादेवी
400003 मांडवी
400004 गिरगाव
400005 कुलाबा
400006 मालाबार हिल
400007 ग्रांट रोड
400008 मुंबई सेंट्रल
400009 चिंच बदर
400010 माझगाव
401011 जेकब सर्कल
400012 परेल
400013 डेलिसले रोड
400014 दादर (सीआर)
400015 शिवडी
400016 माहीम
400017 धारावी
400018 वरळी
400019 माटुंगा
400020 मरीन लाइन्स
400021 नरिमन पॉइंट
400022 सायन
400023 फोर्ट
400024 नेहरू नगर
400025 प्रभादेवी
400026 कंबला हिल
400027 जिजामाता उद्यान
400028 बी.एस. रोड दादर
400029 एअर पोर्ट
400031 वडाला
400032 मंत्रालय
400033 टँक रोड
400034 तुळशीवाडी
400035 राजभवन
400036 ए के मार्ग
400037 अॅनटॉप हिल
400038 बॅलार्ड पियर