बंद

आपत्ती व्यवस्थापन

संपर्क-आपत्ती

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, भारत सरकार – 

हेल्प लाईन नंबर: 011-1078

महाराष्ट्र नियंत्रण कक्ष –

टेलिफोन 022-220279 9 0,
फॅक्स: 022-22026712

जिल्हा मुंबई शहर, महाराष्ट्र नियंत्रण कक्ष –

टोल फ्री – 1077
टेलिफोन: 022-22664232, 022-22694725