Close

Revenue Week 1-7 August 2023

  • Start: 01/08/2023
  • End: 07/08/2023
  1. महसूल दिन साजरा करणे व महसूल सप्ताह शुभारंभ- (1-8-2023)
  2. युवा संवाद      (2-8-2023)
  3. एक हात मदतीचा  (3-8-2023)
  4. जनसंवाद     (4-8-2023)
  5. सैनिक हो तुमच्यासाठी –    (5-8-2023)
  6. महसूल संवर्गातील कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी संवाद   (6-8-2023)
  7. महसूल सप्ताह सांगता समारंभ   (7-8-2023)