बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
कार्यालयीन सामुग्री दरपत्रक मागविनेबाबत 11/09/2018 पहा (1 MB)
गणेशोत्सव, नवरात्री उत्सव, मोहरम इ. मंडप तपासणी अधिकारी 11/09/2018 पहा (725 KB)
कार्यालयीन कामकाजाकरिता संगणक/प्रिंटर सामुग्री इ. करीता दरपत्रके मागविनेबाबत 27/08/2018 पहा (924 KB)
जाहीर अहवान 27/08/2018 पहा (549 KB)
लघुलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्याची ०१/०१/२०१८ ची अंतिम जेष्ठता सुची 29/05/2018 पहा (325 KB)
लघुलेखक संवर्गाची दि. 01/01/2017 ते दि. 01/01/2018 रोजीची तात्पुरती यादी 24/05/2018 पहा (1 MB)
प्रकल्पाच्या प्रभावित व्यक्ती / धरणग्रस्थ प्रतिक्षा सूची 10/05/2018 पहा (294 KB)
अंशकालिन उमेदवारांची प्रतीक्षा सूची 10/05/2018 पहा (22 KB)
अनूकंपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रतीक्षा सूची 10/05/2018 पहा (1 MB)
ज्येष्ठता यादी 08/05/2018 पहा (971 KB)